Western Riders - I zawody w konkurencjach szybkościowych

Western Riders

 
Przekaż nam 1% podatku
Kto może przekazać 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia, jako
organizacji pożytku publicznego?


 

    * podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
    * podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
    * podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
    * podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
       oraz pochodnych instrumentów finansowych

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Wybierz naszą organizację Stowarzyszenie Sportowe Western Riders

należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym
PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę Organizacji
Pożytku Publicznego (Stowarzyszenie Sportowe Western Riders), jej numer
KRS (KRS 0000304145)  i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz
Stowarzyszenia.

Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania
podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.


Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego
preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku
publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym
ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy
przekazali danej organizacji, na jej konto.

Dodatkowe informacje:

    * 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
    * W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu
       podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
    * Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji
 
Copyright © 2007 Stowarzyszenie Sportowe Western Riders